A sajtószabadság és a szamizdat kiadás

May. 4, 2016

Nyilván azért, hogy megkülönböztesse magát a népi ellenzéktől. Itt Konrád, ott Csoóri, Itt Haraszty Miklós, ott Kulin Ferenc, itt Kiss János, ott Csurka István. A rendszerváltás előtt is voltak ellentétek, de a közös ellenség - a kommunista hatalom - valamelyest összekovácsolta az ellenzéki erőket. Ám a rendszerváltás után intenzív szétfejlődés követlkezett. 

May. 4, 2016

A fenti és itt jobbra is látható fotón egy olyan könyv borítója található, amely az alábbi tartalommal rendelkezik - az adatok egy antikvárium optimalizálatlan honlapjáról származnak.

Az 1980-as évek végén a Kádár-rendszer végvonaglása közepette kb. 300-400-an lehettek azok, akik szamizdatos kiadványokkal kiadóként vagy terjesztőként foghlalkoztak. Főleg budapestiek. De vidékiek is voltak, de azokkal ritkábban, rendszertelenül találkoztak a fővárisi vezetők, vezérek, hangadók, ilyenek voltak például a Beszélő folyóirat szerkesztői, vagy az Égtájak Között-et készítők. A kapcsolat és a konspiráció ezekkel az emberekkel konkrét, tárgyszerű volt. 

Tehát akkaor itt aTARTALOM, amely oldalszámok alapján mutatja be a szamuzdatos kiadvány egyes fejezeteit.


8 Konrád György: Út a föld alól a kiállítóterembe
15 EMBERI JOGI MOZGALMAK
16 A szamizdat szerepe a diktatúrák összeomlásában
Wolfgang Eichwede: Szamizdat-szigetcsoport
34 A máskéntgondolkodás eredete és gyökerei a Szovjetunióban
Alekszandr Danyiel: Mint szabad emberek
54 Csehszlovákia: morális ellenzék a diktatúra szorításában
Jan Pauer: A Charta 77 mozgalom
74 A magyar szamizdat két évtizede
Haraszti Miklós: A civil kurázsitól a civil társadalomig
90 Az ellenzékhez vezető hosszú út az NDK-ban
Hubertus Knabe: „Ekevasat a kardokból"
100 A nyilvánosság meghódítása Lengyelországban
Manfred Mack: írógép és indigó


115 MŰVÉSZET IRODALOM
116 A nemhivatalos kultúra összehasonlító története
Ivo Bock - Sabine Hansgen - Wolfgang Schlott: Kultúra a cenzúrán túl
136 A terror és a gulág az orosz irodalmi memoárokban
Wolfgang Kissel: A szamizdat mint kulturális emlékezet
152 Alternatív művészeti törekvések Magyarországon
Várnagy Tibor: Láthatatlan történet
162 Esztétikai ellenállási vonalak a háború utáni lengyel művészetben
Wolfgang Schlott: „Mi" és „ők"
174 A cseh perifériák 1968 és 1 989 között
Karel Srp: „Belső udvarok" és „komlóföldek"


187 KATALÓGUS
188 Ivo Bock - Wolfgang Eichwede - Heidrun Hamersky - Wolfgang Schlott: A kiállítás
201 I. A szamizdat kezdetei
204 II. Emberi jogi mozgalmak
210 III. Viták
215 IV. Alternatív nyilvánosságok
220 V. Társadalmi mozgalmak
224 VI. Irodalom a cenzúrán túl
234 VII. A művészet más színterei
249 Képek jegyzéke
260 A kötet szerzői Vissza


A TÉMAKÖRÖK szerinti könyvtári osztályozás felcímkézi és rendszerezi a kiadványokat.


Történelem > Társadalomelmélet
Művelődéstörténet > Kultúra > Egyéb
Művelődéstörténet > Átfogó művek, tanulmányok
Művészetek > Művészettörténet általános > Társadalom és művészet > Egyéb
Művészetek > Művészettörténet általános > Kiállítások, aukciók, katalógusok > Magyar > Egyéb
Művészetek > Művészettörténet általános > Tanulmányok > Nemzetközi > Európai
Történelem > Magyarország története és személyiségei > Magyarország a XX. században > A II. világháború utáni Magyarország > Rendszerváltás > Ellenzék, szamizdat
Történelem > Magyarország története és személyiségei > Magyarország a XX. században > A II. világháború utáni Magyarország > Egyéb
Történelem > Politika > Belpolitika > Egyéb
Történelem > Magyarország története és személyiségei > Átfogó művek, tanulmányok
Történelem > Kontinensek szerint > Európa, európai országok története > Kelet-Európa > Oroszország, Szovjetúnió
Történelem > Legújabb kor > A hidegháború kora (1946-1991)
Történelem > Politika > Pártok, szervezetek
Történelem > Politika > Ideológiák > Kommunizmus > Egyéb
Történelem > Tanulmányok
Történelem > Kontinensek szerint > Európa, európai országok története > Közép-Európa >

Egyéb szamizdatos könyvek besorolása hatályos.

A tartalomjegyzékben nem szereplő írás: II. rész: Független megemlékezések, tüntetések a Kádár-korszakban